Garanti

Produkten har minst ETT (1) års begränsad garanti. Soffor, fotpallar, vilstolar och sängar: 2 års garanti för ram. Garantin gäller inte beklädnad och ersätter inte materialets normala slitning.
Om produkten blir skadad under garantitiden, är det viktigt, att du inte använder produkten mer och att du tar kontakt med vår kundservice.

Produkter skadade vid transport: Det kan hända, fastän produkter är välpackade, att produkten skadas vid transport.

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna.

Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till LuxCasa, per telefon eller per e-post.

Synliga skador på emballage ska anmälas omedelbart direkt på plats hos ombudet eller till föraren.

Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 5(fem) dagar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och LuxCasa.