Garanti

Produkten har minst ETT (1) års begränsad garanti. Soffor, fotpallar, vilstolar och sängar: 2 års garanti för ram. Garantin gäller inte beklädnad och ersätter inte materialets normala slitning.
Om produkten blir skadad under garantitiden, är det viktigt, att du inte använder produkten mer och att du tar kontakt med vår kundservice. Produkter skadade vid transport: Det kan hända, fastän produkter är välpackade, att produkten skadas vid transport. Om paketet och/eller produkten är skadade, gör skadeanmälan omgående. Efter det ta kontakt med vår kundservice för att kunna avtala om en ny produkt. Ta också kontakt innan du skickar tillbaka en skadad/fel produkt.