Garanti


Garantitiden kan variera för olika produkter. Garantitiden nämns i produktinformationen.

Om produkten blir skadad under garantitiden, är det viktigt, att du inte använder produkten mer och att du tar kontakt med vår kundservice.